inf4

Evolució històrica dels llenguatges de programació

Els llenguatges de programació han tingut una llarga i exponencial evolució durant les darreres dècades. A continuació farem un breu resum de la classificació i divisió dels llenguatges de programació d’alt nivell en funció de l’ordre d’aparició segons  Wegner.   Llenguatges de primera generació Llenguatges de segona generació Llenguatges de tercera generació Període 1954-1958 Finals…