lleis

Legislació dels països Iberoamericans en matèria de protecció de dades

A continuació exposem les principals normatives existents referents en matèria de protecció de dades que hi ha en els països Iberoamericans: País Regulació Projectes Colòmbia Article 15 de la Constitució Política Colombiana de 1991, modificada per l’Acte legislatiu número 2 de l’any 2003. Reconeixement Constitucional:1) Llei 1266, inclou les disposicions generals de l’habeas data i…