Piramide SI Catala

La Piràmide dels diferents Tipus de Sistemes d’Informació

Actualment dins del món empresarial un dels recursos més importants i valuosos per les empreses és la informació. Per això, és indispensable per assolir i mantenir-se en l’èxit saber gestionar la informació i les dades de la forma més eficient i eficaç possible. Podríem definir els sistemes d’informació com un conjunt d’elements que interactuen entre…

ges1

Què són els Sistemes de Suport a Executius (ESS)?

Els sistemes ESS o EIS per les sigles en anglès, es troben dins del nivell estratègic a la piràmide dels sistemes d’informació. També coneguts com a Executive Support Systems (ESS) o Executive Information Systems (EIS), són sistemes d’informació per l’alta direcció que permeten automatitzar l’obtenció de dades, tant internes com externes de l’empresa, més rellevants i estratègiques per l’organització,…