Piramide SI Catala

La Piràmide dels diferents Tipus de Sistemes d’Informació

Actualment dins del món empresarial un dels recursos més importants i valuosos per les empreses és la informació. Per això, és indispensable per assolir i mantenir-se en l’èxit saber gestionar la informació i les dades de la forma més eficient i eficaç possible. Podríem definir els sistemes d’informació com un conjunt d’elements que interactuen entre…